Kinh pháp cú phẩm an lạc câu 205 đến 208

Bài pháp thoại Kinh pháp cú phẩm an lạc câu 205 đến 208 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu viện Tường Vân

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 205 đến 208) – Thầy Thích Phước Tiến


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận