Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 260 đến 264

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 260 đến 264 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 01/08/2016 (29/06/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 Đến 264) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận