Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 274 đến 280

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 274 đến 280 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29/09/2016 (29/08/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 274 đến 280) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận