Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 286 đến 289

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 286 đến 289 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 28/11/2016 (29/10/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận