Kinh pháp cú phẩm hỷ ái câu 209 đến 216

Bài pháp thoại Kinh pháp cú phẩm hỷ ái câu 209 đến 216 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu viện Tường Vân

Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến 216) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận