Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 320 đến 323

Bài thuyết pháp Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 320 đến 323 do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08/06/2017 (14/05/Đinh Dậu)

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 320 đến 323) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận