Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 324 đến 330

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 324 đến 330 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05/08/2017 (14/06/Đinh Dậu)

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) – Thầy Thích Phước Tiến 2017


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận