Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 331 đến 341

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm voi câu 331 đến 341 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 20/08/2017 (29/06/Đinh Dậu)

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341) – ĐĐ Thích Phước Tiến 2017


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận