Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ – Thầy Thích Trí Thoát tụng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Tải về kinh Vô Lượng Thọ bản PDF: Kinh Vô Lượng Thọ

Xem thêm: Giảng Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ do Pháp sư Tịnh Không giảng | Vô Lượng Thọ Kinh – Tinh hoa giảng ký do lão Pháp Sư Tịnh Không giảng

Kinh Vo Luong Tho

Kinh Vô Lượng Thọ
4.9 (98.67%) 15 vote[s]

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Kinh Vô Lượng Thọ"

Bình luận