Chuyển tới nội dung

Vô Lượng Thọ Kinh – Tinh hoa giảng ký

Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản mà pháp môn tịnh độ y cứu, trong kinh nêu rõ y báo chánh báo của tây phương tịnh độ, đủ các loại trang nghiêm thôi thắng vi diệu không thể nghĩ bàn, Phật A Di Đà tại nhân địa phát nguyện tu hành, dõng mãnh tinh tấn, chuyên tân lập chí nhân quả làm trang nghiêm tịnh độ, cho đến khuyên răn khiến cho 10 phương thế giới, tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề một lòng chuyện niệm cầu sanh tịnh độ diệu chỉ của lý và sự đều sáng tỏ.

Giúp người hữu duyên ngưỡng mộ sự trang nghiêm đẹp đẽ, hình sắc thù thắng vi diệu của thế giới tây phương cực lạc mà hướng phát đạo tâm, cầu nguyện vãng sanh và chứng tam bất thối vào tịnh độ tịch hoa. Đạo sư vì muốn báo công ơn pháp nhũ, muốn làm cho kinh Vô Lượng Thọ truyền khắp các nơi trên thế giới rộng mở vãng pháp, xiển dương biến nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ, lưu hoàn vũ và ấn tống lưu thông trên toàn thế giới đạt đến hơn mấy triệu bản. Tinh hoa kinh Vô Lượng Thọ là bậc đạo sư của tông tịnh độ, lão hòa thượng Tịnh Không tóm tắt tinh hoa 60 điều của kinh Vô Lượng Thọ, ứng với các loại bệnh tình của xã hội nhân tâm thời hiện đại mà cho thuốc pháp đúng bệnh, đạo sư tuyên giảng tại đại giác phát liên xả ở San Francisco Mỹ quốc vào tháng 8-1993, nay có đồng nhân tổ hoa tạng giảng ký tham khảo kinh vô lượng thọ tuyên giảng tại San Jose Mỹ quốc tháng 6-1992, những giải thích liên quan tới 60 điều này, dung hòa tinh nghĩa của 2 lần giảng giải tập hợp chỉnh lý mà thành vô lượng thọ kinh tinh hoa giảng ký. Những tập diễn giảng của đạo sư trước đây các học hội tịnh tông, đoàn thể Phật giáo đã xuất bản đều chưa được đại sư đích thân giám định.

Tuy nói hay, nhưng chưa hay chưa thiện một cách hoàn hảo, Vô Lượng Thọ kinh tinh hoa giảng ký này văn chương trôi chảy, từ ngữ nghĩa lý trọn đầy, giản dị rõ ràng, lại không bị mất nguyên ý mà đạo sư đã giảng, có thể nói là hoàn mỹ vậy. Sau khi tiếp tục chỉnh lý hoàn thành, lại tịnh đạo sư đích thân phê chuẩn, nghĩa lý càng đạt đến hoàn thiện tỉ mỉ, có thể gọi là tận thiện tận mỹ, xứng đáng gọi là bản mẫu cho vô lượng thọ kinh giảng ký vậy.
vo luong tho kinh tinh hoa giang ky
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfEQflQb3NrADc7RgQ7nDV-fBP1TMcHYE

Xem thêm: Giảng Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ do Pháp sư Tịnh Không giảng | Nghi thức tụng Kinh Vô Lượng Thọ do thầy Thích Trí Thoát tụng

4.5/5 - (38 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by 10hay.com
DMCA.com Protection Status