Làm chủ bản thân

Làm chủ bản thân – Thầy Thích Phước Tiến

Làm chủ bản thân là biết điều khiển đời mình, biết điều tiết mọi sự cho quân bình, đúng mức, biết khi nào cần tiến hay lúc nào nên lùi, biết dừng đúng lúc hay khi nào khoan, khi nào nhặt, khi nào cần chậm lại, có khi cần tạm dừng nhưng nhiều phen phải chạy nước rút… ngay cả nhiều lúc cần biết trở lui và bắt đầu lại…

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận