Làm đẹp quốc độ của mình

Pháp thoại Làm đẹp quốc độ của mình được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại TV. Tuệ Viên, Toronto, Canada, ngày 01/07/2018
Làm đẹp quốc độ của mình

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm đẹp quốc độ của mình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận