Chia sẻ bài này với bạn bè

5 Trả lời to "Làm phước"

  1. Phan Ngọc Toàn · Edit

    Nam mô A Di Đa Phật. Con nghe qua các bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, Đã làm cho con ngộ ra rất nhiều điều đúng sai của bản thân và xã hội. Mỗi khi nghe xong bài phát nào, lòng của con thấy rất bình an.

    Trả lời
  2. Nam mô A Di Đa Phật. Con nghe qua các bài giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, Đã làm cho con ngộ ra rất nhiều điều đúng sai của bản thân và xã hội. Mỗi khi nghe xong bài phát nào, lòng của con thấy rất bình an.

    Trả lời

Bình luận