Làm sao để mở rộng trái tim

Bài pháp thoại Làm sao để mở rộng trái tim do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng 26/07/2010 tại Xóm Trung, Làng Mai trong khóa tu mùa hè 2010

Làm Sao Để Mở Rộng Trái Tim - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận