Làm sao vượt qua được tính nghi kỵ

Pháp thoại Làm sao vượt qua được tính nghi kỵ (vấn đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử

Làm Sao Vượt Qua Được Tính Nghi Kỵ (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm sao vượt qua được tính nghi kỵ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận