Làm từ thiện, bố thí, cúng dường nên biết

Pháp thoại Làm từ thiện, bố thí, cúng dường nên biết được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, ngày 12/03/2021

1293:LÀM TỪ THIỆN, BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG NÊN BIẾT(ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm từ thiện, bố thí, cúng dường nên biết"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận