Lấy lành thắng dữ

Bài pháp thoại Lấy lành thắng dữ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại gia đình Phật tử Nhật Y, CA

Lấy Lành Thắng Dữ - Thầy Thích Pháp Hòa (tư gia Phật tử Nhật Y, CA, May 10, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Lấy lành thắng dữ"

Bình luận