Lược sử Đức Phật A Di Đà và pháp môn tịnh độ

Bài pháp thoại Lược sử Đức Phật A Di Đà và pháp môn tịnh độ được Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Nam Thiên, Thành Phố Buôn Ma Thuộc

Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và Pháp Môn Tịnh Độ – Đại Đức Thích Phước Tiến


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận