Lược sử Đức Phật A Di Đà và pháp môn tịnh độ

Bài pháp thoại Lược sử Đức Phật A Di Đà và pháp môn tịnh độ được Thầy Thích Phước Tiến tại chùa Nam Thiên, Thành Phố Buôn Ma Thuộc

Lược Sử Đức Phật A Di Đà Và Pháp Môn Tịnh Độ - Đại Đức Thích Phước Tiến

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận