Mất sớm là bất hạnh hay may mắn

Pháp thoại vấn đáp Mất sớm là bất hạnh hay may mắn được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia

Mất Sớm là Bất Hạnh hay May Mắn? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mất sớm là bất hạnh hay may mắn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận