Mấy lời nhắn nhủ

Bài pháp thoại Mấy lời nhắn nhủ được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên ngày 01/08/2011

Mấy Lời Nhắn Nhủ 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Tây Thiên, Aug.1, 2011)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận