Mẹ Quan Âm lắng nghe

Album Mẹ Quan Âm lắng nghe – Saka Trương Tuyền

1. Mẹ Quan Âm lắng nghe
2. Hoa Sala
3. Đạo làm con
4. Nhớ mẹ lý mồ côi
5. Mừng tuổi mẹ
6. Bống mây
7. Mẹ từ bi
8. Nam Mô A Di Đà Phật

Lắng nghe từng đêm con đang khóc thương
Lắng nghe từng câu cầu nguyện của chúng con
thấy con thành tâm một lòng niệm quan thế âm
quan âm từ bi như mẹ hiền thương xót con
ở trên trời cao hiện ra hào quang sáng ngời
quan âm toàn thân sắc vàng
khắp nơi rộ ràng lời mẹ niệm chú cứu độ
khiến tâm bình yên giống như lời mẹ ru
mẹ quan âm trên cao lắng nghe lòng con
ngàn cánh tay đưa con qua khổ đau
mẹ Quán Âm ban chú đại bi
cùng đại nguyện cứu cánh chúng sanh
mẹ quan âm trên cao dõi mắt nhìn theo
ngàn mắt soi dẫn đường cho con bình an
lòng con cho mẹ nhiều an vui
nguyện ngàn đời vạn kiếp nhớ đến niệm sanh

Playlist: Mẹ Quan Âm Lắng Nghe

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận