Mình gặp nhau chẳng bao lâu

Pháp thoại Mình gặp nhau chẳng bao lâu được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phước Long, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02/05/2021

Xem thêm: Có đi chung với nhau lâu đâu

1328:MÌNH GẶP NHAU CHẲNG BAO LÂU (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mình gặp nhau chẳng bao lâu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận