Mở mắt chiêm bao

Bài pháp thoại Mở mắt chiêm bao do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 11-11-2018 trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 97 tại Tu Viện Tường Vân, Bình Chánh, Tp. Sài Gòn.
Mở mắt chiêm bao

4.3/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mở mắt chiêm bao"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận