Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của chánh niệm

Chúng con kính mời quý đại chúng lắng nghe bài pháp thoại “Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của chánh niệm” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Quan Âm Tu Viện, ngày 21.12.2019.

5/5 - (8 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của chánh niệm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận