Mùa xuân của người học Phật

Bài pháp thoại Mùa xuân của người học Phật được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khoá tu một ngày an lạc lần 74 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01/01/2017

Mùa Xuân Của Người Học Phật (KT74) - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận