Mười thứ phiền não

Bài giảng Phật Pháp căn bản: Mười thứ phiền não được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hưng Phước, Tp. HCM
Mười thứ phiền não


4.1/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mười thứ phiền não"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận