Nên đọc Kinh gì cho người già nghe

Pháp thoại vấn đáp Nên đọc Kinh gì cho người già nghe được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử
Nên đọc Kinh gì cho người già nghe

Nên Đọc Kinh gì cho người Già nghe? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nên đọc Kinh gì cho người già nghe"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận