Nền tảng hạnh phúc

Trong bốn chúng đệ tử Phật, số lượng xuất gia so với số lượng tại gia có sự chênh lệch rất lớn, bởi số lượng cư sĩ tại gia đông hơn rất nhiều. Và mặc dù giáo lý Đức Phật hướng đến sự giải thoát, giác ngộ, song cũng có khá nhiều bài kinh liên quan đến việc hướng dẫn cuộc sống hạnh phúc gia đình. Nếu thực sự đạo Phật là một tôn giáo đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người thì nền giáo lý đó phải đáp ứng được nhu cầu mà con người đang ước vọng và mong muốn với những giải pháp để người cư sĩ tại gia có thể áp dụng làm nền tảng cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng ta đều biết rằng, người con Phật tại gia phải đối diện với rất nhiều vấn nạn trong đời sống mưu sinh, nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường như hiện nay.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Nền tảng hạnh phúc được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, ngày 06/12/2015

Nền Tảng Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, Dec.6, 2015)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận