Ngày nào là ngày tốt

Bài pháp thoại ngày nào là ngày tốt (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 13/03/2016

Ngày Nào Là Ngày Tốt (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Mar.13, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận