Ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành
hoa thuong tuyen hoa

Ngữ Lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận