Người bất chánh (thêm phần 2)

Pháp thoại Người bất chánh được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa An Lạc, ngày 05/01/2019.
Người bất chánh

Người Bất Chánh 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa An Lạc , Ngày 5.1.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người bất chánh (thêm phần 2)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận