Chuyển tới nội dung

Người biết tu Phật rất nhẹ nhàng thảnh thơi

Thuyết pháp: Người biết tu Phật rất nhẹ nhàng thảnh thơi – Thầy Thích Thanh Từ

Người xuất gia khi bước chân vào đạo, thường nhớ rõ câu “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”, của người xưa. Đi tu thì phải nhớ xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, đó là điều căn bản của người tu hành. Nếu chúng ta không xả bỏ vật chất, của cải thế gian thì chúng ta làm sao bước chân vào đạo được.

Khi vào đạo rồi, nếu chúng ta không xả thân này, không biết hy sinh thân mình, làm lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sinh thì không xứng đáng là người tu. Cho nên câu “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo” có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với giới tu hành của chúng ta.

Nếu chúng ta tu mà không quên của cải sự nghiệp thế gian, chỉ quý trọng thân này, muốn nó được an vui sung sướng thì chúng ta không thể tiến tu đạo nghiệp được, như vậy chữ tu hiện giờ chúng ta đang ứng dụng có nghĩa là chúng ta phải biết xả bỏ. Xả bỏû của cải thế gian, rồi bước sang xả bỏ cả thân mạng, không quý tiếc. Xả bỏ thân mạng chưa đủ, chúng ta còn phải xả bỏ tam độc. Tam độc tức là tham, sân, si. Nếu chúng ta không xả tam độc thì chúng ta không phải là người tu. Nếu đuổi được tham, sân, si thì chúng ta được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tu dẹp được một cái xấu, bỏ được một điều hại thì chúng ta được nhẹ nhàng, thảnh thơi một phần. Cho nên bước thứ nhất chúng ta tu phải xả bỏ phiền não, mà phiền não đầu là tham, sân, si. . .

4.8/5 - (6 bình chọn)

2 bình luận trong “Người biết tu Phật rất nhẹ nhàng thảnh thơi”

  1. thầy ơi ……..nó lấy 1 bao lon của con…lúc nào mở miệng nó cũng nhắm vào tim con đau buốt… trước mặt mọi người nó chìa tay cao thượng đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công……….thầy có chịu nổi không………….hôm nay nói điều đó với thầy sám hối ….con vượt qua rồi……….adidaphat……….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status