Có mối liên hệ nào giữa người chết và người sống không?

Bài giảng Có mối liên hệ nào giữa người chết và người sống không? do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05-09-2021.

4.6/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Có mối liên hệ nào giữa người chết và người sống không?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận