Người có ba mắt (2 phần)

Bài giảng Người có ba mắt (2 phần) được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Linh Quang, Abington, MA, Hoa Kỳ, ngày 23/09/2017

Người Có Ba Mắt 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Linh Quang, Abington, MA 23-9-2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận