Người đáng kính

Video pháp thoại Người đáng kính được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Chánh Tâm, ngày 17/09/2016

Người Đáng Kính - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Chánh Tâm, Sept.17, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận