Người không biết lo xa

Bài pháp thoại Người không biết lo xa, sẽ có đau buồn gần được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Ngọc Sơn, Quảng Nam, ngày 24-07-2016 (21-06 Bính Thân)

514. Người Không Biết Lo Xa, Sẽ Có Đau Buồn Gần (rất hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận