Người mang gánh

Bài giảng Người mang gánh được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc, ngày 06/06/2017 nhân chuyến hoằng pháp Âu Châu năm 2017

Người Mang Gánh - Thầy Thích Pháp Hòa (mới 06.06.2017)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận