Người nào nghiệp nấy

Bài pháp thoại Người nào nghiệp nấy do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Perth, ngày 12/11/2015 trong chuyến hoằng pháp tại Úc Châu

Người Nào Nghiệp Nấy- Thầy. Thích Pháp Hòa ( Nov.12, 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận