Người nghịch ta chẳng nghịch

Pháp thoại vấn đáp: Người nghịch ta chẳng nghịch do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Melbourne, ngày 03.11.2018

Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Melbourne , Ngày 3.11.2018 )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người nghịch ta chẳng nghịch"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận