Người trí không buông lung

Người trí không buông lung (Kinh Pháp Cú câu số 22) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm ngày 04/10/2020

Người Trí Không Buông Lung (Kinh PC 22) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 4.10.2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người trí không buông lung"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận