Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghe nhạc niệm nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát rất hay

Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận