Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai

Bài khai thị Nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai do Pháp Sư Tịnh Không giảng trong Đại Lễ Tế Tổ 11-06-2017

LÀM VIỆC THIỆN TÂM KHÔNG THIỆN VẪN LÀ ÁC,NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận