Nhân quả như thế đấy

Pháp thoai Nhân quả như thế đấy! được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Đạo tràng phật tử chùa Phật Huệ – Thành phố Frankfurt, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ngày 13.08.2017.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận