Chuyển tới nội dung

Nhân quả

Chia sẻ những câu chuyện về luật nhân quả
Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lí lẽ
Khăp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Ham sân giận phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân.
Nhân quả quyết không sai
Trốn đâu ách nạn tới
Sống chết theo nghiệp duyên
Quả báo tự nhận lấy
Luân hồi luân hồi chứ có quên
Mọi người suy nghĩ đi
Luật thiện ác báo ứng
Sống sao cho ý nghĩa cuộc đời
Công danh phú quí như trò đùa
Tuy được đó rồi lại mất tăm
Mang gông xiềng xích ngàn năm khổ
Đáng kinh đáng sợ kiếp vô cùng
Như ở trong đống lửa
Tranh hơn thua mất còn
Thời gian bèo thoáng chốc
Vô thường đến không hay
Cuộc đời như giấc mộng
Tất cả đều không thật
Thân này không lâu bền
Chỉ có nghiệp theo thân

Owned by hocgioitienganh.com
DMCA.com Protection Status