Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật

Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật – Hòa Thượng Tịnh Không

Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật ★Trích Kinh Vô Lượng Thọ – PS Tịnh Không


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận