Nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh

Nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh

nhat tam niem phatNhận thấy lợi ích lớn lao và vô cùng quan trọng của pháp môn niệm Phật trong thờ mạt pháp, chúng tôi đã biên soạn bộ sách Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh, với tâm nguyện giúp cho hàng Phật tử sơ cơ và những ai đang để tâm tìm hiểu pháp môn niệm Phật, nhân đây kết duyên Tịnh Độ, tăng trưởng tín tâm. Đồng thời việc biên soạn bộ sách này cũng là để chúng tôi tự nhắc nhở bản thân và môn đồ pháp quyến, phải thường xuyên tăng trưởng Tín-Hạnh-Nguyện, ngõ hầu góp chút sức mọn dựng xây cõi Tịnh Độ ngay trong thế giới Ta bà đầy dãy khổ đau phiền trược này.
Thích Thiện Phụng

Mời bạn nhấn vào đây để tải về sách Nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh hoặc nghe file âm thanh bên dưới

HT. Thích Thiện Phụng: Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh 1/3

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh"

Bình luận