Nhị đế dung thông

Pháp thoại Nhị đế dung thông được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Diệu Đế Pensacola FL ngày 07/06/2019
Nhị đế dung thông

Nhị Đế Dung Thông - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Diệu Đế Pensacola FL Ngày 7.6.2019 )

Niệm Phật

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhị đế dung thông"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận