Nhị Tổ Trúc Lâm

Bài pháp thoại Nhị Tổ Trúc Lâm do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 13/02/2016

Nhị Tổ Trúc Lâm 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, Feb.13, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận