Nhìn nghe viên mãn

Bài pháp thoại Nhìn nghe viên mãn được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ vào ngày 05/11/2017 trong buổi sinh hoạt hàng tuần tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Nhìn Nghe Viên Mãn - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, Nov.5, 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận