Những chuyện tu tập Đông Tây

Bài pháp thoại Những chuyện tu tập Đông Tây được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Kim Sơn Cổ Tự, tỉnh Cà Mau

Những chuyện tu tập Đông Tây

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận